Ekotallaaja Ekotallaaja

Ennen peliä pyytäisimme hiukan taustatietoja tilastointia varten. Halutessanne voitte jättää nämä kohdat täyttämättä.

Olen vuonna syntynyt .
Olen

Kiitos ja tervetuloa ekotallaajaan!


Asuminen - Energia

Keskivertotamperelainen kuluttaa kodissaan 1000 kWh sähköenergiaa vuodessa. Tästä syystä saat kodin energiankulutusta koskevassa osiossa 40 pohjapistettä.

Saat hyvitystä, mikäli olet vähentänyt energiankulutusta kodissasi. Valitse seuraavista Sinun kohdallasi toteutuvat vaihtoehdot.

Minulla on vihreän sähkön sopimus.
Minulla on energiankulutusluokkaan A kuuluvat laitteet.
Minulla ei ole pakastinta.
Sammutan valot, kun poistun huoneesta.
Sammutan viihdelaitteiden valmiuskytkimen poissaolon ja yön ajaksi.

Saunoja, lisää viikottaisten saunapäivien määrä ruutuun.
Käyn sähkösaunassa kertaa viikossa.

Vihje:

  • Tehokas ja nopea ristivetotuuletus riittää huoneen ilman vaihtamiseen.

Asuminen - Energia

Energiaa säästämässä

Tampereen merkittävimmät ilman kuormittajat ovat energiantuotanto, teollisuus ja liikenne. Vaikka teollisuus käyttääkin suurimman osan energiasta, myös yksittäisen tamperelaisen kulutuspäätöksillä on merkitystä. Energiansäästö on sekä helppoa että taloudellisesti kannattavaa. Järkevällä energiankäytöllä voi vähentää asumisen energiankulutusta jopa 10-15 %.

Energian tuotanto Tampereella

Tampereen Sähkölaitoksen energian tuotannon ominaispäästöt ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Päästöjen väheneminen johtuu mm. tehokkaasta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sekä kaukolämpöverkon laajentamisesta ja näin ollen lukuisten pienten pistelähteiden poistumisesta kaupunkikuvasta.

Tampereen Sähkölaitos tuottaa energiaa Lielahden ja Naistenlahden voimalaitoksissa sekä vesivoimalaitoksissa Tammerkosken varrella. Lielahdessa ja Naistenlahden ensimmäisessä yksikössä polttoaineena on rikitön maakaasu, joka on pääasiassa metaania. Naistenlahden toisessa yksikössä polttoaineina ovat turve ja puu. Molemmat voimalaitokset ovat yhteistuotantolaitoksia eli sähkön tuotannossa syntyvä lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä. Kaukolämpöä tuotetaan lisäksi lämpökeskuksissa, joiden pääasiallisena polttoaineena ovat maakaasu ja kevyt polttoöljy. Vuonna 2004 Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotantoon käytetyistä polttoaineista maakaasua oli 80,4 %, turvetta 16,1 %, puuta 3,0 % ja öljyä 0,4 %.

Energiantuotannon ympäristövaikutukset

Teollisuusmaiden energiantuotannon ja käytön ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa fossiilisten polttoaineiden, esimerkiksi kivihiilen, turpeen ja maakaasun käyttöön. Poltossa syntyvä rikkidioksidi ja typen oksidit happamoittavat maaperää ja vesiä. Happamoittavat vaikutukset ovat alueellisia. Poltossa vapautuva hiilidioksidi on puolestaan merkittävin kasvihuoneilmiön aiheuttaja ja sen ympäristövaikutukset ovat maailmanlaajuisia.

Suuret linjat

Välillinen energiankulutus

Yli puolet kotitalouksien energiankulutuksesta on ns. välillistä. Hankimme tuotteita ja palveluita, joiden valmistaminen, kuljettaminen ja säilyttäminen vaativat runsaasti energiaa. Energiaa on esimerkiksi uusissa kengissä, parturin saksissa, moneen kertaan pakatuissa karkkipusseissa, avoimissa ovissa ja erityisen paljon uusissa autoissa. Jotta välillistä energiankulutusta voisi vähentää, tulisi kiinnittää huomiota tuotteiden kuljetusmatkoihin, pakkauksiin sekä niiden kestävyyteen ja kierrätettävyyteen.

Energiankulutus kotona

Kodin energiankäytöstä jopa puolet kuluu lämmitykseen. Alentamalla huoneenlämpöä yhdellä asteella voit säästää energiankulutuksessa 5 %.

Yli kolmannes kodin energiankulutuksesta kuluu kodin sähkölaitteisiin (mm. viihde-elektroniikka) ja valaistukseen. Sähkölaitteista merkittävimpiä kuluttajia ovat kylmäkalusteet, sähkösauna, uuni ja liesi. Vanhat laitteet kuluttavat uusiin, energiaa säästäviin kodinkoneisiin verrattuna jopa kaksi kertaa enemmän. Uutta kodinkonetta ostaessa kannattaakin kiinnittää huomiota laitteen energiamerkintään. Väärä sijoituspaikka, laiminlyöty huolto ja väärä käyttö voivat lisätä myös uuden, energiaa säästävän kylmälaitteen energiankulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

Vihreä sähkö

Vihreä sähkö on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, jonka tuotanto on ympäristölle vähiten haitallista. Vihreää sähköä ovat mm. vanhalla vesivoimalla (vanha - jo olemassa olevat voimalat), tuulivoimalla, puulla tai muilla biopohjaisilla energialähteillä sekä aurinkoenergialla tuotettu sähkö. Kuluttaja voi siirtyä vihreän sähkön käyttäjäksi ja tukea ympäristöystävällisemmän sähkön tuotannon kasvua. Vihreä sähkö ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin perinteinen taloussähkö, jos uuden sähkövalinnan myötä kiinnittää huomiota myös energian järkevään käyttöön. Tampereen Sähkölaitoksen vihreistä tuotteista saa tietoa Sähkölaitoksen asiakaspalvelusta osoitteessa Satakunnankatu 13 b tai puhelimitse numerosta 020 713 5577.

 

Sivun alkuun